Rok Žaucer
    Docent za jezikoslovje / Assistant professor of linguistics
    Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica
   
Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija
    Pisarna / Office: 66
    +386 5 3315 277
  mejl

                                                                                 
    Objave, rokopisi ipd. / Publications, manuscripts etc.
2016
The Modal Cycle vs. Negation in Slovenian. Draft of paper to appear in F. Marušič and R. Žaucer (eds.) Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Benjamins. [with F. Marušič]
Introduction with a state of the art in Generative Slovenian Syntax. Draft of chapter to appear in F. Marušič and R. Žaucer (eds.) Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Benjamins. [with F. Marušič]
Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. [ed., with F. Marušič]
Does Grammatical Structure Accelerate Number Word Learning? Evidence from Learners of Dual and Non-Dual Dialects of Slovenian. PLoS ONE 11(8): e0159208. [with F. Marušič, V. Plesničar, T. Razboršek, J. Sullivan, D. Barner]
On the nature of prenumeral adjectives. Under review for proceedings from SinFonIJA 6 (Niš, Serbia). [with F. Marušič]
2015
Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - izbor gradiva. Gorica: Ciljno začasno združenje 'Jezik-Lingua'. [s P. Mišmaš in F. Marušičem]
Kdo ocenjuje in usmerja slovensko znanost? Dnevnikov objektiv (4.4.2015). [s F. Marušičem]
2014
The involuntary-state/feel-like construction: what aspect cannot do. Journal of Slavic Linguistics 22/2: 185-213. [with F. Marušič]
(Paper substantially revised in 2013 - older version here).
A definite article in the AP – evidence from colloquial Slovenian. In L. Schürcks. A. Giannakidou, U. Etxeberria (eds.) The Nominal Structure in Slavic and Beyond. Boston: Mouton De Gruyter. 183-208. [with F. Marušič]
Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi. V I. Grahek, S. Bergoč (ur.) Novi slovar za 21. Stoletje. E-zbornik prispevkov s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. [s F. Marušičem]
2013
Grammatical Morphology as a Source of Early Word Number Meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences 110/46: 18448-18453. [with A. Almoammer, J. Sullivan, C. Donlan, F. Marušič, T. O'Donnell, D. Barner]
A case for result-modifying prefixes. In Podobryaev et al. (eds.)  Formal Approaches to Slavic Linguistics 20. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.
A note on sluicing and island repair. In S. Franks et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 21. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 176-189. [with F. Marušič]
Pregled institucionaliziranih oblik izvajanja nacionalnih jezikovnih politik v Evropski uniji. Elaborat po naročilu Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
2012
The syntax of perdurative-prefixed verbs (and the VP-internal/VP-external prefix distinction). In M. Ziková & M. Dočekal (eds.) Slavic Languages in Formal Grammar. Frankfurt am Main: Peter Lang. 339-355.
On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. In M. Marković (ed.) Selected Papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. [with F. Marušič].
Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti. Elaborat po naročilu Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
O domnevni potrebi po večanju univerz in velikosti kot kazalniku kvalitete. Dnevnikov Objektiv (8.9.2012). [s F. Marušičem]
Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. [ur., s F. Marušičem]      zbornik
2011
Some multiply prefixed ‘verbs’ as covert serial verb constructions. In P. Kosta & L. Schürcks (eds.) Formalization of grammar in Slavic languages. Frankfurt am Main: Peter Lang. 391-405.
O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju – na primeru diskurza o 'odnosih z javnostjo/javnostmi'. V T. Petrović (ur.) Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC. 100-115. [s F. Marušičem]
2010
The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external Slavic prefixes. In A. Smirnova et al. (eds.) Formal Studies in Slavic Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 54-102.
Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. In G. Zybatow et al. (eds.) Formal studies in Slavic linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang. 101-115. [with F. Marušič]
Pregled in analiza politik, ki določajo položaj slovenščine nasproti angleščini in drugim tujim jezikom v visokem šolstvu in znanosti. Elaborat po naročilu Sektorja za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
2009
A VP-internal/Resultative Analysis of 4 “VP-External” Uses of Slavic Verbal Prefixes. PhD thesis, University of Ottawa.
Dual Source for Indefinite Pronoun-Adjective Combinations. In A. Schardl et al. (eds.) NELS 38: Proceedings of the 38th Annual Meeting of the North East Linguistic Society. Volume Two. Amherst, Mass.: GSLA. 135-148. [with F. Marušič]
On Clitic Doubling in Gorica Slovenian. In S. Franks & V. Chidambaram (eds.) Festschrift for Wayles Browne. Slavica Publishers. 281-295. [with F. Marušič]
Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav. V M. Stabej (ur.) Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 245-250. [s F. Marušičem]
Jezikovno svetovanje, praksa in ideali. V M. Stabej (ur.) Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 449-456. (Daljša, predobjavna verzija) [s F. Marušičem]
Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih. Elaborat po naročilu Sektorja za slovenski jezik, Ministrstvo za kuluro. Neobjavljen rokopis. [with F. Marušič]
2008
Affix/Word Variation of Syntactically Parallel Structures and Distributed Morphology. In Y.-S. Kim (ed.) Minimalist Explorations of the Syntax-Lexicon Interface (Proceedings of the 10th Seoul International Conference on Generative Grammar). Seoul: Hankuk Publishing Co. 263-282. [with F. Marušič]
Studies in Formal Slavic Linguistics. (Contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5, held at the University of Nova Gorica, Deceber 1-3, 2006). Frankfurt am Main: Peter Lang.  [ed., with F. Marušič]      volume draft
Depictive Secondary Predication with no PRO. In G. Zybatow et al. (eds.) Formal Description of Slavic Languages: The Fifth Conference, Leipzig 2003. Frankfurt am Main: Peter Lang. 423-434. [with F. Marušič & T. Marvin]
2007
On the Adjectival Definite Article in Slovenian. Pismo (časopis za jezik i književnost) 5/1: 102-124. [with F. Marušič]
O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija 55/1-2: 223-247. [s F. Marušičem]
Lahkotnost objav v lokalnih revijah (O vrednotenju znanstvenih objav v humanistiki). Dnevnikov objektiv (10.11.2007). 22-23. [s F. Marušičem]
2006
On the complement of the intensional transitive want. Stony Brook Occasional Papers in Linguistics (Intensionality and Sentential Complementation, ed. by T. Kawamura, Y. Suh & R. Larson) 1: 128-151. [with F. Marušič]
On the intensional feel-like construction in Slovenian: A case of a phonologically null verb. Natural Language and Linguistic Theory 24/4: 1093-1159. [with F. Marušič]
Review of “Sprachtypologie und Universalienforschung. Language Typology and Universals. Focus on: Slovenian from a typological perspective. Volume 56 (2003) Issue 3, ed. by Janez Orešnik & Donald D. Reindl.” Journal of Slavic Linguistics 14/1: 359-396. [with F. Marušič]
The ‘Definite Article’ ta in Colloquial Slovenian. In J. Lavine et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 14. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 189-204. [with F. Marušič]
2005
Slovenian inceptive prefix za-: a VP-internal P. In C. Gurski (ed.) Proceedings of the 2005 Canadian Linguistics Association Annual Conference. 1-12.
On phonologically null lexical verbs: go and beyond. In S. Blaho et al. (eds.) Proceedings from ConSOLE XIII. Leiden: Sole. 231-248. [with F. Marušič]
Slavic Prefixes as State Morphemes: From State to Change-of-State and Perfectivity. In W. U. Dressler et al. (eds.) Morphology and its Demarcations. (Current Issues in Linguistic Theory 264). Amsterdam: Benjamins. 277-292.
2004
A Reanalysis of the Slovenian Dative-Reflexive Construction. In O. Arnaudova et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 12. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 293-311. [with F. Marušič]
2003
Depictive Secondary Predication in Slovenian. In W. Browne et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 11. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 373-392. [with F. Marušič & T. Marvin]
2002
Secondary Predication in Control Sentences. Snippets: A journal of technical notes in natural language syntax and semantics 6: 10-11. [with F. Marušič & T. Marvin]
The Role of Verbal Prefixes in Slavic: Evidence from Slovenian Locative Denominal Verbs. MA thesis, University of Ottawa.
2001
ŠUSS 1998-2000. Študentska založba: Ljubljana. [ur., s F. Marušičem]
2000
Jezikovnosvetovalna služba kot vzdrževalec jezikovnega prestiža ter nujen pripomoček pri jezikovnem načrtovanju. V I. Štrukelj (ur.) Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Zbornik prispevkov s 3. kongresa Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 269-279. [s F. Marušičem]
Language Issues in an Emerging Expanded European Union. In E. Banus (ed.) Proceedings of the Vth Conference 'European Culture'. Pamplona: Universidad de Navarra. 295-307. [with F. Marušič]
1999
Language Issues in an Expanded EU – A Case Study of Slovenia. Culturelink 27: 153-166. [with F. Marušič]
1998
Slovenci in slovenščina v EU. V I. Štrukelj (ur.) Jezik za danes in jutri. Zbornik prispevkov z 2. kongresa Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 34-45. [s F. Marušičem]