pridr. prof. dr. Velušček Anton

Room: 79
Phone: 05 3315 237
Internal phone: 237
Email: anton.veluscek@zrc-sazu.si
Organization: ZRC SAZU
Consultations: ponedeljek 8.30 - 9.00 in 11.30 - 12.00