doc. dr. Visočnik Julijana

Room: 79
Phone: 05 3315 237
Internal phone: 237
Email: julijana332@yahoo.com
Organization: Univerza v Novi Gorici
Consultations: ob ponedeljkih po dogovoru