dr. Chhikara Manisha

Room: P-6 Kampus Ajdovščina
Phone: 05 3653 500
Internal phone: 500
Email: manisha.chhikara@ung.si
Organization: Univerza v Novi Gorici