prof. dr. Debeljak Marko

University unit: FZO
Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 01/ 477 3124
Email: Marko.Debeljak@ijs.si
Organization: Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).