prof. dr. Lojen Sonja

University unit: FZO
Room: 24-Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 01/ 588 5393
Email: sonja.lojen@ijs.si
Organization: Institut Jožef Stefan, Odsek za znanosti o okolju
Organization website: www.environment.si
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).