prof. dr. Pipan Tanja

University unit: FZO
Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 700 19 40
Email: pipan@zrc-sazu.si
Organization: Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, Univerza v Novi Gorici
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).