prof. dr. Čarni Andraž

University unit: FVV
Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 9099 700
Internal phone: 700
Email: andraz.carni@ung.si carni@zrc-sazu.si
Organization: ZRC SAZU, Univerza v Novi Gorici
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).