Škvarč Andreja univ.dipl.inž.agron.

Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 9099 700
Internal phone: 700
Email: andreja.skvarc@go.kgzs.si
Consultations: v sklopu predavanj/vaj po 1 uro/tedensko