dr. Žežlina Ivan

University unit: FVV
Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 335 1214
Email: ivan.zezlina@go.kgzs.si
Organization: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Organization website: www.kmetijskizavod-ng.si
Consultations: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).