Česnik Urban mag.okolj.ved.

Room: M-4 Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 9099 711
Internal phone: 711
Email: cesnik.urban@gmail.com
Organization: Univerza v Novi Gorici