The process of a comprehensive financial and operational restructuring of Trimo company

17. 12. 2015 – Proces celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe in skupine Trimo
Igor Kržan, MBA
predsednik uprave Trimo, d.d.

http://www.ung.si

Trimo je eno vodilnih evropskih podjetij na področju celovitih rešitev za ovoj zgradb. Je globalno podjetje, ki je s svojo blagovno znamko prisotno v 60 državah sveta in v skupini zaposluje skoraj 800 ljudi.
Svoje poslovne uspehe gradi na strateških usmeritvah trajnostnega razvoja, poslovne odličnosti, inovativnosti
in partnerstva.
Po osamosvojitvi je Trimo vse do leta 2007 beležilo visoko rast in uspešno poslovanje, zlasti preko širjenja na tuje trge. Sledilo je sedemletno krizno obdobje, ko so se preko svetovne gospodarske krize razkrile tudi napačne interne odločitve, kar je oboje rezultiralo v močnem poslabšanju poslovanja.
Kljub trenutno slabšim rezultatom, so se v Trimu zavedali, da imajo trdne temelje, na katerih so se odločili osnovati celovito finančno in poslovno prestrukturiranje.
Z izvedenimi ukrepi je podjetje že v letu 2014 zabeležilo bistveno boljše poslovne rezultati, napoved za konec leta 2015 pa je še bistveno boljša.
Tekom predavanja bo predsednik uprave, Igor Kržan, predstavil zgodovino Trima, vzroke za padec, temelje prestrukturiranja, že izvedene in planirane ukrepe prestrukturiranja ter rezultate izvedenih ukrepov kot tudi načrte za prihodnjih pet let. Skladno s pomenom inovativnosti bo velik poudarek tudi na razvojnem delu podjetja.