Are our buildings earthquake-resistant?

prof. dr. Peter Fajfar

Močni potresi se pojavljajo redko, imajo pa lahko katastrofalne posledice. Pred njimi se lahko zaščitimo samo z gradnjo potresno odpornih objektov. V predavanju prikažemo in komentiramo posledice nekaterih potresov, kjer se je pokazal velik vpliv potresno odporne gradnje. Navedemo osnovne principe projektiranja objektov na potresnih območjih. Komentiramo podatke, ki so potrebni za potresne analize konstrukcij, in negotovosti, povezane s podatki. Omenimo domače raziskave na področju praktično uporabnih metod analize. Pokažemo tudi možnosti za eksperimente v vrhunskih laboratorijih po svetu. Nazadnje prikažemo razvoj predpisov in potresno odporne gradnje v Sloveniji ter zaključimo z oceno potresne odpornosti naših stavb in inženirskih objektov.