Študentski festival vin Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici

May 25, 2012

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici je v četrtek, 24. maja 2012 organizirala “5. Študentski festival vin”, ki je potekal v Univerzitetnem središču v Ajdovščini, Vipavska 11c, Ajdovščina. Ob 12.00 uri so se pričele delavnice, ob 16. uri pa smo predstavili celotno festivalsko ponudbo.

Na študentskem festivalu vin so kot razstavljalci sodelovali študenti Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo s predstavitvijo domačih vin ali vin drugih pridelovalcev po lastnem izboru. Študenti se na ta način že med časom študija srečajo s promocijo in trženjem vina, ki sta v času velike konkurence nujno potrebna.

Letošnjo festivalsko ponudbo smo dopolnili še z delavnico na temo raziskav slovenskih študentov vinogradništva in vinarstva v okviru katere smo poleg naših študentov dodiplomskega študija Vinogradništva in vinarstva gostili tudi diplomantko Živilske tehnologije ljubljanske Biotehniške fakultete. Svoje raziskave s področja vinogradništva pa so predstavile tudi mlade raziskovalke Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici.

Sodelavka Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo in mlada raziskovalka Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici Maja Cigoj je pripravila delavnico iz osnov senzorične analize vina in nas pripravila na okušanje vina. Peter Gorjan, sodelavec Univerzitetnega posestva Vilina pa je spregovoril o novostih v strojni vinogradniški opremi. Študentje 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo so predstavili svoje projektno delo s področja tematike Pregled svetovnega vinogradništva in vinarstva, ki so ga pripravili pod mentorstvom predavateljice Melite Sternad Lemut.

Festivalsko ponudbo vin smo nadgradili še z razstavo izbranih kultivarjev češenj Sadjarskega centra Bilje ter predstavitvijo oljčnih olj s področja Vipavske doline in Goriških Brd. Festival sta obiskali tudi prva kraljica rebule Jana Drnovšček in kraljica terana Maruša Rogelja.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Celotna festivalska ponudba.
Kraljica terana ter kraljica rebule in vodstvo Univerze v Novi Gorici.
Degustacija vin.
Degustacija vin.
Študentke pri predstavitvi svojih vin.
Degustacija vin.
Vina Univerzitetnega posestva Vilina.
Razglasitev najboljšega razstavljalca vin po izboru obiskovalcev.
Najboljši razstavljalci vin (iz leve proti desni: 1. mesto - Jernej Žorž, 2. mesto - Martina Soban, 3. mesto - Katja Blagonja.