Rektorji štirih univerz o univerzitetni infrastrukturi, praksah in kriterijih za sprejem novih članic

Sept. 21, 2018

Danes je na Univerzi v Novi Gorici zasedela Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS), na kateri so se sestali rektorji štirih slovenskih univerze.

Rektorji so opozorili na velike težave, ki jih imajo zaradi zastarelega sistema vlaganja v univerzitetno infrasktrukturo. “Ugotavljamo, da država veliko premalo sredstev nameni za infrastrukturo v visokem šolstvu. Nesorazmerno več dajemo za srednje in predvsem osnovne šole. Ta sistem bi bilo potrebno posodobiti. Ustanovili bomo delovno skupino, ki bo pripravila osnove za nov model financiranja univerzitetne infrastrukture in bi se ta del vključil v novo zakonodajo,” je pojasnil predsedujoči rektorski konferenci prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Rektorska konferenca je razpravljala tudi o problemu plačevanja praks študentov medicine in zdravstvene nege. Univerze morajo trenutno plačevati zdravstvenim ustanovam, da lahko študenti tam opravljajo prakso, zato ti odhajajo v tujino. “Prišlo je celo tako daleč, da fakultete tekmujejo med seboj, kdo bo več plačal, da sploh študenta spustijo na prakso,” je povedal prof. dr. Zavrtanik. Univerza v Mariboru ima pri tem resen problem, saj njihove študente pošiljajo na prakso v avstrijske bolnišnice, kjer prakso opravljajo brezplačno. Vendar nato tam tudi ostanejo. “Mi pa se ob tem v Sloveniji ukvarjamo z reševanjem velikega pomanjkanja medicinskih sester v slovenskih bolnišnicah. Ta problem je potrebno čimprej rešiti,” je bil kritičen prof. dr. Zavrtanik.

Člani rektorske konferenco so v okviri današnje konference določili kriterije za sprejem novih članic. Predsednik RKRS je povedal, da bo ob izpolnjevanju pogojev pomembna predvsem kvaliteta visokošolske ustanove ter kvaliteta raziskovalnega in pedagoškega dela. Trenutno v Sloveniji delujeta še dve univerzi, ki nista vključeni v Rektorsko konferenco RS. “Predvidevamo, da bosta tudi tudi ti dve v neki fazi želeli postati članici, ena med njimi je že izrazila željo in sicer Univerza v Novem mestu. Tako da se bo ta proces sedaj odprl in stekel,” je povedal prof. dr. Zavrtanik.

Rektorji v kratkem pričakujejo tudi srečanje z novim predsednikom vlade in ministrom za izobraževanje, znanost in šport.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Od leve proti desni: prof. dr. Zdravko Kačič (UM), prof. dr. Danilo Zavrtanik (UNG), prof. dr. Igor Papič (UL) in prof. dr. Dragan Marušič (UP).
Zasedanje 4. redne seje Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019.