Podelitev diplom Univerze v Novi Gorici

June 5, 2006

Na Univerzi v Novi Gorici bo letošnja podelitev diplom in magistrskih diplom prva, od spremembe statusa v univerzo. Prireditev se bo odvijala na gradu Dobrovo, v četrtek 8. junija 2006 ob 18. uri.

Poslovno–tehniška šola Univerze v Novi Gorici bo podelila diplome 17 študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. Na Fakulteti za znanosti o okolju pa bomo podelili dve diplomi univerzitetnega študijskega programa Okolje.

Podelitev diplome, magisterija ali doktorata predstavlja za študente vrhunec večletnih naporov med študijem. Tega se zavedamo tudi na Univerzi v Novi Gorici, zato želimo ta dogodek obeležiti svečano in ga posvetiti predvsem diplomantom.

Poleg podelitve diplom bomo priča še podelitvi treh magistrskih diplom Fakultete za podiplomski študij, podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju. Fakulteta za podiplomski študij trenutno združuje in izvaja vse podiplomske magistrske in doktorske študijske programe.

Diplomska in magistrska dela dosegajo zavidljivo raven kakovosti. Pomembno merilo uspeha šole pa je tudi poklicna pot nekdanjih študentov, ki jo na Univerzi v Novi Gorici skrbno spremljamo in aktivno pomagamo pri iskanju zaposlitve. Več kot 97% dosedanjih diplomantov je dobilo zaposlitev prej kot v enem letu po zaključku študija.