Prof. dr. Danilu Zavrtaniku je predsednik Republike Slovenije podelil Red za zasluge

Dec. 19, 2005

Prof. dr. Danilu Zavrtaniku je predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek podelil Red za zasluge
“za uspešno delo in zasluge pri ustanovitvi in delovanju Politehnike Nova Gorica ter prispevek k razvoju visokega šolstva na Goriškem.

Obrazložitev odlikovanja:

Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04)

odlikoval

z REDOM ZA ZASLUGE

prof. dr. Danila Zavrtanika

za uspešno delo in zasluge pri ustanovitvi in delovanju Politehnike Nova Gorica ter prispevek k razvoju visokega šolstva na Goriškem.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je fizik, redni profesor na Šoli za aplikativno naravoslovje Politehnike Nova Gorica, eden pomembnejših pobudnikov in začetnikov pri ustanovitvi Fakultete za znanost v okolju Nova Gorica, iz katere se je pozneje oblikovala Politehnika Nova Gorica kot prva nedržavna univerzitetna ustanova v Sloveniji. Prof. dr. Danilo Zavrtanik opravlja raziskovalno delo na Politehniki Nova Gorica in Institutu “Jožef Stefan” ter v drugih uglednih tujih raziskovalnih ustanovah. Je soavtor 315 znanstvenih člankov in 128 konferenčnih prispevkov. Leta 1995 se je na posebno povabilo pridružil skupini znanstvenikov, ki je načrtovala gradnjo največjega observatorija kozmičnih žarkov ekstremnih energij, ki je pred dokončanjem in velja za enega največjih mednarodnih znanstvenih projektov.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je član Slovenskega društva matematikov, fizikov in astronomov, Slovenskega društva za medicino in biološko tehniko in Evropskega fizikalnega društva ter številnih drugih odborov in ambasador znanosti Republike Slovenije.

Politehnika Nova Gorica v letu 2005 slavi desetletnico svojega delovanja. Uspehi pri ustanovitvi in delovanju Politehnike Nova Gorica so posledica dela, truda in prizadevanj prof. dr. Danila Zavrtanika, za kar je danes podeljeno odlikovanje.

Ljubljana, 19. december 2005