Podelitev diplom in promocija novih magistrov in doktorjev

Dec. 1, 2005

1. decembra 2005 je bila na gradu Dobrovo v Goriških Brdih podelitev diplom…

V četrtek, 1. decembra 2005 je bila na gradu Dobrovo v Goriških Brdih podelitev diplom, magistrskih diplom in promocija dveh doktorjev znanosti. Tokrat niso bile podeljene le diplome Poslovno-tehniške šole, pač pa prvič tudi diplome Šole za znanosti o okolju. Prve diplomante je Politehnika Nova Gorica na Poslovno-tehniški šoli dobila v letu 2002, njihovo skupno število je do sedaj že preseglo 100. Skupaj z današnjimi 24 diplomantkami in diplomanti jih je natanko 103. Pridobili so strokovni naslov »diplomirana gospodarska inženirka« oziroma »diplomirani gospodarski inženir« in se usposobili za poklic, ki velja za enega najperspektivnejših v Evropi. Za Slovenijo je ta poklic sicer še razmeroma nov, vendar si zanesljivo utira pot tudi v naša podjetja in velika večina naših diplomantov ni imela težav z iskanjem zaposlitve, saj je zaposljivost v prvih šestih mesecih po diplomi kar 92 %.

Diplome so bile včeraj podeljene 24 diplomantom Visoke poslovno-tehniške šole in prvim 4 diplomantom Šole za znanosti o okolju. Diplomanti šole za znanosti o okolju so pridobili strokovni naslov »univerzitetna diplomirana ekologinja« oziroma »univerzitetni diplomirani ekolog« in tako postali prvi ustrezno izobraženi strokovnjaki za delo na področju okolja v Sloveniji. Podobnega programa, ki bi celovito podajal vsa naravoslovno-tehnična kot tudi upravno-ekonomska in druga potrebna znanja za to področje v Sloveniji namreč nimamo. Diplomanti študijskega programa Okolje so tudi izobraženi preko sodobnih pedagoških pristopov kot je npr. projektno učenje, pri katerem pridobivajo potrebna nova znanja z delom na konkretnih projektih, ki zadevajo področje okolja.

Magistrski diplomi sta bili podeljeni dvema novima magistroma:

*Alja Margon, rojena v Šempetru pri Gorici je magistrirala pod mentorstvom prof. dr. Mladena Franka s Politehnike Nova Gorica in prof. dr. Sabine Passamonti z Univerze v Trstu, Italija, z magistrsko nalogo “Transportni mehanizmi vnosa antioksidantov v celice”.

*Matjaž Vetrih, rojen v Slovenj Gradcu je magistriral pod mentorstvom prof. dr. Sidneya A. Katza z Univerze Rutgers, ZDA in dr. Gregorja Draga Zupančiča s Kemijskega inštituta v Ljubljani z magistrsko nalogo “Pilotni poskus čiščenja rudniških odpadnih vod s sistemom EUROVIX”.

Predstojnik Politehnike Nova gorica akad. prof. dr. Boštjan Žekš je promoviral dve novi doktorici znanosti:

*Agnes Šömen Joksič, rojena v Murski Soboti, je univerzitetni študij začela leta 1978 z vpisom na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je 14. decembra 1983 zaključila dodiplomski študij smer Kemijska tehnologija. Oktobra 1996 se je vpisala na podiplomski študij na Politehniki v Novi Gorici. Temo doktorske disertacije z naslovom “Razpoložljivost bakra, niklja svinca in cinka v odstranjenem sedimentu: izboljšanje postopka za oceno tveganja” je prijavila 29. julija 2000, Senat Šole za znanosti o okolju je temo odobril na 15. seji 18. oktobra 2000 in za mentorja imenoval prof. dr. Sidneya A. Katza z Univerze Rutgers, ZDA in dr. Mileno Horvat s Instituta Jožef Stefan.

*Monika Peterlin, rojena v Ljubljani, je univerzitetni študij začela leta 1984 z vpisom na Fakulteto za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je 28. februarja 1991 zaključila dodiplomski študij smer Gradbeništva. Oktobra 1997 se je vpisala na podiplomski študij na Politehniki v Nova Gorica. Temo doktorske disertacije z naslovom “Sprejemanje okoljskih podatkov pri različnih družbenih skupinah” je prijavila septembra 2000, Senat Šole za znanosti o okolju je temo odobril na 15. seji 18. oktobra 2000 in za mentorja imenoval prof. dr. Burtona C. Krossa z Univerze Iowa, ZDA in doc. dr. Branka Kontića s Politehnike Nova Gorica.