Vabilo na predavanje dr. Tomaža Podobnikarja

Nov. 21, 2005

24. novembra 2005 ob 15. uri bo v predavalnici P7 Politehnike Nova Gorica potekalo predavanje dr. Tomaža Podobnikarja z naslovom “Prostorske analize za razumevanje našega okolja”.

Učinkoviti prikazi prostorskih podatkov v prostoru nam pomagajo pri odkrivanju raznih značilnosti naravnega in s človeškimi rokami spremenjenega antropogenega okolja. Poleg naravnega okolja velja omeniti še družbeno okolje, ki ga prav tako lahko učinkovito vizualiziramo in s tem tudi analiziramo. Seveda prikaz osnovnih podatkov o okolju še ni vse. Z matematično usmerjenimi analizami lahko pridobimo dragocene informacije. V našem okolju pa nas zanimajo prostorske informacije, ki jih pridobimo s t. i. prostorskimi analizami.

Prostorske analize lahko učinkovito izvajamo z orodji geografskih informacijskih sistemov (GIS). Ti omogočajo tudi zajem, shranjevanje in obnovo prostorskih podatkov, vizualizacijo in še kaj. Pri zajemu podatkov lahko uporabljamo tako klasične tehnike digitalizacije kot tudi metode daljinskega zaznavanja, ki so vedno pomembnejši vir podatkov v prostoru. Seveda moramo vse te podatke spraviti na »skupni imenovalec« v geografskem smislu, torej jih moramo georeferencirati.

Danes smo preobremenjeni s podatki in tudi z informacijami, ki pa večinoma niso dovolj kakovostne za našo uporabo ali pa so drugače neprimerne. Pomembno je, da znamo poiskati želene informacije, da znamo oceniti primernost. Prav védenje o primernosti kot parametru kakovosti prostorskih podatkov je bistveno za učinkovito izpeljavo prostorskih analiz. Po izkušnjah so prav kakovostni podatki v večini primerov pomembnejši od samega algoritma, ki ga uporabimo pri analizah v prostoru. Po drugi strani pa potrebujemo neprimerno bolj zapletene postopke pri analizah nekakovostnih podatkov.

Praktično bom prikazal in opisal nekaj primerov prostorskih analiz, ki jih izvajamo z GIS-i. Pri tem gre za naslednje teme:

- izdelava kakovostnega digitalnega modela reliefa kot najpomembnejšega sloja za izvajanje prostorskih analiz

- modeliranje paleoreliefa

- izdelava digitalne prostorske zbirke podatkov pri uporabi starih kart

- analize primernosti uporabe vetrne energije

- analiza osončenja

- napovedovanje arheoloških najdišč z GIS-i in iskanje prazgodovinskih poti

- nekaj tehnik vizualizacije prostorskih podatkov s poudarkom na razumevanju (spreminjanja) okolja