Vabilo na predavanje dr. Elene Tomove in pesnice Vide Mokrin-Pauer

Nov. 21, 2005

V četrtek 24. novembra 2005 (ob 16. uri) Vas vabimo na predavanje dr. Elene Tomove in pesnice Vide Mokrin-Pauer. Predavanje bo potekalo v sklopu Četrtkovih kolokvijev v predavalnici P7 Politehnike Nova Gorica.

V Bolgariji je izšla prva samostojna knjiga kake slovenske pesnice – izbor pesmi Novogoričanke Vide Mokrin-Pauer, sicer avtorice osmih pesniških zbirk in soavtorice dveh pisemskih romanov. Monografijo, ki je opremljena s celotno biobibliografijo in več spremnimi besedami, bosta predstavili avtorica sama in prevajalka prof. dr. Elena Tomova. Pri tem bosta posebej izpostavili dogodke, ki so vodili k izidu knjige, kako posebni, topli so bili odnosi med njenim nastajanjem ter založbo, ki jo vodi dr. Mariana Todorovna z Oddelka za sodobno bolgarsko literaturo na Inštututu za književnost Bolgarske akademije znanosti in umetnosti. To bo tudi priložnost za seznanitev s številnimi znanstvenimi knjigami, ki se dotikajo sodobne bolgarske literature, zlasti poezije in prevodov (iz poljščine, portugalščine, ruščine).

Poleg omenjenega bo prof. dr. Elena Tomova predstavila študij slovenščine na bolgarskih univerzah. Na sofijski univerzi je slovenščina že 40 let obvezni predmet za študente južnoslovanskih jezikov, že pet let obstaja štiriletni program Slovenska filologija s prevajalstvom. Leta 2002 je prof. Tomova organizirala slovenski lektorat na Univerzi v Plovdivu, zanimanje za slovenščino pa se še povečuje, saj se študentje zanimajo tako za izvirno kot tudi prevodno literaturo. Ker je bila prof. Tomova v letih od 1996 do 2001 lektorica za bolgarski jezik na FF v Ljubljani, bo predavanje o njenih bogatih izkušnjah oz. primerjavah med programi in študiji v Bolgariji in Sloveniji vsekakor zanimivo tako za študente kot za profesorje.