Obeležitev 100-letnice slovenskega filma

Nov. 17, 2005

Obeležitev 100-letnice slovenskega filma, ki se bo istočasno odvijala na več kot 45 univerzah po svetu, ki vključujejo slovenščino v svoje študijske programe.

S projektom želimo širšemu mednarodnemu krogu gledalcev predstaviti del slovenske filmske produkcije, z njo pa slovensko kulturo, civilizacijo in jezik. Hkrati je to priložnost, da se med sabo povežejo lektorji slovenščine na tujih univerzah in njihovi študenti, saj bodo skupaj organizirali projekcije in prevedli brošuro v vse jezike držav, kjer potekajo svetovni dnevi slovenskega filma. Igrane filme je prispeval Filmski sklad Republike Slovenije, film Z vzhoda, ki je posebej zanimiv tudi s kulturnozgodovinskega vidika, Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem, k uspešni organizaciji pa so pripomogla tudi konzularno- diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Projekcije bodo potekale v veliki predavalnici (P-1) na Politehniki, in sicer ob 19.30 uri od ponedeljka, 21. 11. (Z vzoda + Šelestenje), torka 22. 11. (Ples v dežju) do srede (23. 11.) Kajmak in marmelada.