Poročilo s predavanja prof. Crutzena

Oct. 24, 2005

Politehnika Nova Gorica je v petek, 21. 10. 2005 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi pripravila prvo predavanje v ciklu z naslovom »Znanstveni večeri«, ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru programa promocije znanosti.

Pred polno dvorano na Zemonu je predaval Nobelov nagrajenec za kemijo, prof. dr. Paul J. Crutzen z inštituta Max-Planck v Nemčiji. Predavanje je nosilo naslov »Atmospheric Science in the human dominated era of the Anthropocene« (v slovenskem prevodu: Preučevanje atmosfere v Antropocenu – obdobju nadvlade človeka).

Človeštvo je zaradi svojih rastočih aktivnosti ob koncu 18. in na začetku 19. stoletja odprlo novo geološko obdobje, ki ga je profesor Crutzen leta 2000 poimenoval Antropocen. V svojem predavanju je osvetlil poglavitne vplive človeka in njegovega delovanja na prisotnost toplogrednih plinov v okolju in povzročiteljev nastanka ozonske luknje v stratosferi ter splošno na globalne klimatske spremembe, katerim smo priča v zadnjem času. Povprečna temperatura na Zemlji naj bi se zvišala za 1.4 – 5.8° C od leta 1999 do leta 2100, občutno naj bi porastla tudi morska gladina. Spreminja se porazdelitev padavin in vse večja je nevarnost ekstremnih vremenskih pojavov, kot so poplave, izsušitve in vročinski valovi. Klimatske spremembe se lahko zgodijo tako hitro, da se ekosistemi nanje ne morejo prilagoditi. Profesor Crutzen je z raziskavami vpliva atmosferske kemije na biogeokemijsko kroženje elementov in spojin pojasnil njeno vlogo pri klimatskih spremembah.

Za pionirske dosežke na področju nastanka in razgradnje ozona v atmosferi je leta 1995 skupaj z Mariom Molino in Sherwoodom Rowlandom prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Predavanju častnega gosta na dvorcu Zemono je sledil živahen razgovor s predavateljem, ki ga je moderiral prof. dr. Mladen Franko s Politehnike Nova Gorica. Prof. Crutzen je odgovarjal na številna vprašanja moderatorja in poslušalcev; od tega, kako je Nobelova nagrada spremenila njegovo zasebno in profesionalno življenje, preko več strokovnih in okoljevarstvenih vprašanj v smislu obnovljivih virov energije, pa do vprašanja ekonomske upravičenosti uvajanja alternativnih energetskih virov. Večer se je zaključil v sproščenem vzdušju pogovorov ob dobrem vipavskem vinu in prigrizku.