Narovoslovni dan na Univerzi v Novi Gorici

May 19, 2006

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 19. maja 2006 organizirala naravoslovni dan za učence devetletke Osnovne šole Dušana Bordona iz Kopra, s pričetkom ob 9. uri v predavalnici P-7.

Naravoslovni dan na Univerzi v Novi Gorici je organiziran z namenom, da bi pri osnovnošolcih zbudili večje zanimanje za naravoslovje. Naravoslovni dan bo potekal v okviru štirih tematskih sklopov: kemija, biologija, fizika in tehnika. V laboratorijih se bodo izvajali različni zanimivi in otrokom prijazni poskusi. Opis le-teh je v priponki.

Attachments