Simpozij o Simonu Gregorčiču

Nov. 8, 2006

Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici bo v sodelovanju z Občino Kobarid pripravila simpozij o Simonu Gregorčiču z naslovom Pesnik, duhovnik, domoljub. Simpozij bo potekal v petek, 10. novembra 2006 od 9. ure dalje v domu Andreja Manfrede v Kobaridu.

Izvedbo simpozija je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Osrednji cilj znanstvenega simpozija Pesnik, duhovnik, domoljub je na novo premisliti pesniški in človeški fenomen Simona Gregorčiča. Dejstvo, da se letos spominjamo 100-letnice pesnikove smrti, spodbuja nov vsestranski uvid v ta fenomen. Izhodiščno vprašanje simpozija je, kako gledati na Gregorčičevo »ljudsko« poezijo v pogojih samostojne države Slovenije in istočasnega procesa popolnega odpiranja meja v Evropski uniji. Poseben raziskovalni izziv predstavlja pomen Gregorčičevih pesmi za Primorce in Slovence v kritičnem obdobju med obema vojnama, navzočnost Gregočičeve poezije in didaktična predstavitev v osrednjih in zamejskih šolskih čitankah, pesnikov odnos do sočasnih političnih razmer in njegovo zanimanje za kulturno zgodovino južnih Slovanov.