Podelitev diplom, magistrskih diplom in doktoratov

Dec. 4, 2006

Podelitev diplome, magisterija ali doktorata predstavlja za študente vrhunec večletnih naporov med študijem. Tega se zavedamo tudi na Univerzi v Novi Gorici, zato želimo ta dogodek obeležiti svečano in ga posvetiti predvsem diplomantom. Letošnja podelitev diplom, magistrskih diplom in doktoratov se bo odvijala na gradu Dobrovo, v torek, 5. decembra 2006 ob 18. uri.

Poslovno–tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici bo podelila diplome 16 študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. Na Fakulteti za znanosti o okolju pa bomo podelili štiri diplome univerzitetnega študijskega programa Okolje.

Podelili bomo še dve magistrski diplomi Fakultete za podiplomski študij, podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju. Promovirali bomo štiri doktorje znanosti Fakultete za podiplomski študij, dva iz podiplomskega študijskega programa Karakterizacija materialov in dva iz podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju. Fakulteta za podiplomski študij trenutno združuje in izvaja vse podiplomske magistrske in doktorske študijske programe.

Diplomska, magistrska in doktorska dela dosegajo zavidljivo raven kakovosti. Pomembno merilo uspeha šole pa je tudi poklicna pot nekdanjih študentov, ki jo na Univerzi v Novi Gorici skrbno spremljamo in aktivno pomagamo pri iskanju zaposlitve. Več kot 97% dosedanjih diplomantov je dobilo zaposlitev prej kot v enem letu po zaključku študija.