Medleče podobe: novogvinejska pesemska poezija

Prof. dr. Borut Telban

Institute of Anthropological and Spatial Studies, ZRC SAZU