Nevrokirurgija na slovenskem v preteklosti, danes in v prihodnje

Akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc

Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana