Plesničar Vesna mag.slovenistike

Soba: 60
Telefon: 05 3315 232
Interni telefon: 232
Elektronski naslov: vesna.plesnicar@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici