prof. dr. Milačič Radmila

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 01 477-3560
Elektronski naslov: radmila.milacic@ijs.si
Organizacija: Institut Jožef Stefan