prof. dr. Purg Peter

Enota univerze: Akademija umetnosti
Soba: 23
Telefon: +38653315231 (Office) +38653315223 (Secr.) +38641609736 (Mob.)
Interni telefon: 231, 223
Elektronski naslov: peter.purg@ung.si
Spletna stran: www.pleter.net
Organizacija: Univerza v Novi Gorici

povezava na celovit življenjepis @pleter.net

  • pETER Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG) kot izredni profesor vodi modul "Novi mediji" v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse, ter novi podplomski modul Umetnost-Znanost-Tehnologije. Doktoriral je iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija, 2004), objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in umetnosti, interdisciplinarne ustvarjalnosti ter inoviranja. Njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. Aktivno deluje na področju kulturnih ter visokošolskih politik, presoje ter zagotavljanja kakovosti.

  • Vodil je nedavni interdisciplinarni mednarodni projekt MAST - Module in Art, Science and Technology, Akademijo umetnosti pa zastopa tudi v projektih konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost (EU kohezija), [DIVA] (https://www.ita-slo.eu/en/diva) - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij (Interreg SI-IT), EmindS (Erasmus+ strateško partnerstvo) in TV Free Europe (Ustvarjalna Evropa). Kuriral je dvajseti mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti [Pixxelpoint 2019] (http://www.pixxelpoint.org/2019/index-eng.html) ter doprinesel k uspešni kandidature Nove Gorice in Gorice za EPK Go!2025.

  • Vodil je mednarodne projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video) ter slovenski tim v proektu PAIC - Participatory Art for Invisible Communities; vodil je tudi razvojni projekt "Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij"; deluje kot ekspert, evalvator in kurator na področjih digitalne kulture in medijev. Koordinira mrežo ADRIART.CE, ki s podporo CEEPUS povezuje umetniških akademije iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Srbije ter Slovenije. Na IAM - Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani je med 2005 in 2012 deloval kot predavatelj in je bil koordinator prenove študijskega programa Medijska produkcija, za Middlesex University (London) je tam med 2006 in 2012 vodil visokošolski program Media Production Management.

  • Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011, deluje kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic... pETER Purg je predsednik Sveta NAKVIS, v mandatu 2016 - 2022 na predlog Slovenske rektorske konference, tudi mednarodno pa je uveljavljen kot presojevalec za akademsko kakovost. Je član Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in ekspert v skupini za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-30. V mandatu 2019-2023 je član Strokovne komisije za področje intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS. Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske umetnosti.