pridr. prof. dr. Viršek Ravbar Nataša

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 700 19 31
Elektronski naslov: nravbar@zrc-sazu.si
Organizacija: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU