Mržek Vesna

Soba: P-6 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 500
Interni telefon: 500
Elektronski naslov: vesna.mrzek@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici