Rener Aljaž univ.dipl.polit.

Soba: 30 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 829
Interni telefon: 829
Elektronski naslov: aljaz.rener@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici