prof. dr. Zavrtanik Danilo

Soba: 41 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 821
Interni telefon: 821
Elektronski naslov: Danilo.Zavrtanik@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/si/o-politehniki/vodstvo/predsednik/
Organizacija: Univerza v Novi Gorici
Spletna stran organizacije: http://www.ung.si/