dr. Klavora Marko

Soba: 79
Telefon: 05 3315 237
Interni telefon: 237
Elektronski naslov: kajakasm@gmail.com
Organizacija: Goriški muzej Kromberk