Debevec Maja univ.dipl.inž.arh.

Soba: 28-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 202
Interni telefon: 202
Elektronski naslov: maja.debevec@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici