dr. Pranjić Kristina

Enota univerze: Akademija umetnosti
Soba: 10
Telefon: 05 3315 362, 05 3315 223
Interni telefon: 362, 223
Elektronski naslov: kristina.pranjic@ung.si
Organizacija: fakulteta za medije, Ljubljana

Kristina Pranjić se je v doktorski disertaciji na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani posvetila konceptu brezpredmetnosti zvoka in slike v umetniških eksperimentih ruske avantgarde (2018). Raziskave na področju umetnosti in literaturi historičnih avantgard, intermedijski umetnosti in estetiki je opravila na Univerzi v Konstanci, Univerzi v Beogradu in Univerzi Pariz 8, kot gostujoča predavateljica je delovala na Univerzi v Celovcu. Novim kulturnim, umetniškim in družbenim pojavom se je posvečala tudi kot novinarka in kritičarka, trenutno je podoktorska raziskovalka na Fakulteti za medije v Ljubljani.