Vodeb Veronika mag. fiz.

Soba: N-9 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 535
Interni telefon: 535
Elektronski naslov: veronika.vodeb@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici