Česnik Urban mag.okolj.ved.

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 9099 700
Interni telefon: 700
Elektronski naslov: cesnik.urban@gmail.com
Organizacija: Univerza v Novi Gorici