Česnik Urban mag.okolj.ved.

Soba: M-4 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 9099 711
Interni telefon: 711
Elektronski naslov: cesnik.urban@gmail.com
Organizacija: Univerza v Novi Gorici