Korečič Bojan mag.gosp.inž., dipl.inž.el.

Soba: 30
Telefon: 05 3315 274
Interni telefon: 274
Elektronski naslov: bojan.korecic@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/~bojan
Organizacija: Univerza v Novi Gorici
Spletna stran organizacije: http://www.ung.si/