Velušček Marjetka univ.dipl.bibilotekar

Soba: Knjižnica UNG
Telefon: 05 3315 220
Interni telefon: 220
Elektronski naslov: marjetka.veluscek@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici