Alumni klub

Arhiv Alumni novic


December 2015

Alumni novice – December 2015:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Znanstvena odličnost UNG izpostavljena v Poročilu Evropske komisije
 • Uspehi alumnov, študentov in zaposlenih na UNG
 • Intervju: Valerija Zabret – prejemnica nagrade “Vesna”, diplomantka Visoke šole za umetnost


Junij 2015

Alumni novice – Junij 2015:

 • Univerza letos praznuje 20. obletnico delovanja
 • Izjemni rezultati UNG pri mednarodnem primerjanju univerz »U-Multirank 2015«
 • Uspehi alumnov, študentov in zaposlenih na UNG
 • Intervju: Alan Komel – športnik in diplomant Poslovno-tehniške fakultete


Marec 2015

Alumni novice – Marec 2015:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Dosežki študentov, alumnov in zaposlenih na UNG
 • Pogovor s tisočim diplomantom UNG: Tine Orel
 • Intervju: športnik Urban Česnik, Fakulteta za znanosti o okolju
 • Intervju: Andreja Palatinus, Fakulteta za znanosti o okolju
 • Intervju: študent iz Kostarike – Andrés Ulloa Carmiol, Fakulteta za podiplomski študij, Krasoslovje 3.st.


Oktober 2014

Alumni novice – Oktober 2014:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Uspehi študentov in diplomantov UNG
 • Intervju: dr. Tanja Badalič, Fakulteta za podiplomski študij: Humanistika III. stopnja
 • Predstavljamo: Center za raziskave atmosfere, vodja: prof. dr. Samo Stanič


Junij 2014

Alumni novice – Junij 2014:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Uspehi študentov in diplomantov UNG
 • Intervju: dr. Matej Andrejašič, Fakulteta za podiplomski študij: Fizika III. stopnja
 • Predstavljamo: Laboratorij za kvantno optiko, vodja: prof. dr. Giovanni de Ninno


Marec 2014

Alumni novice – Marec 2014:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Uspehi študentov in diplomantov UNG
 • Intervju: dr. Gal Kirn, Fakulteta za podiplomski študij: Interkulturni študiji – Primerjalni študij idej in kultur
 • Predstavljamo: Center za raziskave vina, vodja: doc. dr. Lorena Butinar


November 2013

Alumni novice – November 2013:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Uspehi študentov in diplomantov UNG
 • Intervju: Natalia Mikhaylina (Ruska federacija), Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Študijski program prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo
 • Intervju: Miha Šubic, Visoka šola za umetnost, študijski program Digitalne umetnosti in prakse
 • Predstavljamo: Pisarna za prenos tehnologij


Junij 2013

Alumni novice – Junij 2013:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Poti/uspehi Alumnov UNG: dr. Tinkara Tinta, Podiplomski študijski program Znanosti o okolju
 • Predstavljamo: Doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (direktorica: prof. dr. Elsa Fabbretti) & Center za biomedicinske znanosti in inženiring (vodja centra: prof. dr. Tanja Dominko)


Maj 2013

Alumni novice – Maj 2013:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Intervju: Calum James Riach (Glasgow, Velika Britanija), Študent fakultete za humanistiko – Slovenistika 2. st., smer Jezikoslovje
 • Intervju: Nina Duša, Diplomantka poslovno-tehniške fakultete – študijski program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov


Junij 2012

Alumni novice – Junij 2012:

 • Povzetek dogodkov na UNG
 • Predstavljamo: Raziskovalni center za humanistiko (Vodja centra doc. dr. Rok Žaucer)
 • Intervju: Chandramathy Surendran Praveen (Indija) – Fakulteta za podiplomski študij – Fizika (tretja stopnja)
 • Intervju: doc. dr. Gregor D. Zupančič – Fakulteta za podiplomski študij Znanosti o okolju


April 2012

Alumni novice – Junij 2012:

 • Pismo rektorja Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danila Zavrtanika
 • Predstavitev fakultet in šol Univerze v Novi Gorici