Jezik in zgodnji matematični koncepti

18. 12. 2014 – Jezik in zgodnji matematični koncepti
prof. David Barner, PhD
University of California, San Diego

Različne kulture poznajo različne načine ubesedovanja števil. Nekatere sploh ne poznajo besed, s katerimi bi lahko izrazile natančne velike količine (na primer “sedeminpetdeset”). V predavanju bom obravnaval primere, ki dokazujejo, da igra jezik pomembno vlogo pri oblikovanju zgodnjih matematičnih konceptov, in sicer tako z zagotavljanjem znakov kot tudi z zagotavljanjem slovničnih struktur, ki pospešujejo učenje. Jezik, kot je recimo slovenščina, lahko učenje številk olajša še toliko bolj, res pa je, da lahko kulturne prakse, ki ne dajejo poudarka zgodnjemu učenju številk, takšno prednost nevtralizirajo. Posvetili se bomo tudi vprašanju, kaj to pomeni za učenje matematike.