Humani virusi papiloma: od infekcije do nastanka raka

Humani virusi papiloma (HPV) so odgovorni za 5% vseh primerov raka pri ljudeh, pri čemer je rak na materničnem vratu daleč najpogostejši. Ta trenutek že imamo cepivo za nekatere tipe HPV, ki so najpogostejši povzročitelji raka. Kljub temu je še vedno ogromno neznank o načinu infekcije z virusi HPV in kako dolgotrajna infekcija prispeva k nastanku malignega obolenja. Obstaja več kot 150 tipov HPV, ki večinoma povzročajo benigne spremembe. V nastanek raka je vključena le manjša podskupina virusov HPV, ki jih imenujemo visoko-rizični tipi HPV. V predavanju bomo predstavili prvo stopnjo virusne infekcije, ko HPV napade gostiteljsko celico. Izpostavili bomo vlogo virusnih plaščnih proteinov pri zaščiti virusnega genoma v inficirani celici in pri prehodu na ciljno mesto v gostiteljskem jedru. V nadaljevanju se bomo osredotočili na molekularne osnove nastanka rakavega obolenja po infekciji z visoko-rizičnimi tipi HPV. Predstavili bomo tudi, kako bi lahko to znanje uporabili za razvoj novih terapevtskih učinkovin.