Zadnji trenutki v življenju zvezd

izr. prof. dr. Andreja Gomboc (Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani)

Stara ljudstva so verjela, da je zvezdnato nebo nespremenljivo in večno. Danes vemo, da se zvezde rojevajo, razvijajo in umirajo. A medtem ko se nastajanje in razvoj zvezd dogajata na časovnih skalah veliko daljših od človeških, se zadnje življenske stopnje nekaterih zvezd odvrtijo zelo hitro. Moderni široko-kotni pregledi neba dnevno detektirajo nove, kratkotrajne astronomske izvore svetlobe, med katerimi so najmočnejši povezani s smrtjo zvezd: eksplozije supernov, izbruhi sevanja gama in plimska raztrganja zvezd v bližini masivnih črnih lukenj. Skupno jim je, da njihova silovita moč prihaja iz gravitacijske energije in da njihovo proučevanje povezuje različna raziskovalna področja od zvezdne evolucije in dinamike v galaksijah do splošne teorije relativnosti in visoko-energijske fizike.