Ali lahko regenerativna medicina premaga staranje?

Dramatična odkritja na področju pluripotentnih matičnih celic, bolezni, povezanih s staranjem, nepravilnosti, do katerih prihaja zaradi plastičnosti omenjenih celic, ter kloniranje, genetske spremembe in dognanja o zanesljivosti matičnih celic so spremenili svetovne nazore o pojmovanju življenja, smrti in staranja, med drugim tudi alzheimerjeve in parkinsonove bolezni.
Predavanje bo obravnavalo najnovejše izsledke, obljube, izzive in medijsko pojavnost na področju uporabe regenerativne medicine in različnih oblik zdravljenja za zaviranje ali celo odpravljanje procesov staranja. Vstopamo v »krasni novi svet« novih vrhunskih tehnologij, s pomočjo katerih lahko gamete pridobivamo iz kožnih celic pacienta, z izredno natančnostjo izvajamo genetske spremembe, s pomočjo matičnih celic preučujemo bolezni zgolj in vitro, tj. »v epruveti« ter ustvarjamo potomce, ki imajo več staršev.
In vendar moramo kljub priložnostim, ki nam jih biomedicinske raziskave omogočajo, ob vprašanju, ali to znamo narediti, premisliti predvsem, ali to naj naredimo.
Pokrovitelji raziskav in usposabljanj so Ameriški nacionalni inštituti za zdravje.