Jugoslovanski vojni ujetniki na Japonskem v času prve svetovne vojne, 1914–1919

Japonsko-jugoslovanski odnosi v času prve svetovne vojne predstavljajo temo, ki je v širšem politično-zgodovinskem prostoru tako pri nas kot tudi na širšem Balkanu slabo poznana. O sami vlogi Japonske v prvi svetovni vojni na splošno zelo malo vemo, in to v glavnem iz neupravičenih razlogov. Japonska je namreč zaradi svojega položaja v vojni aktivno sodelovala pri reševanju ključnih vprašanj ob nastajanju nove politične ureditve v Evropi. Eno izmed takih vprašanj je bilo na primer vračanje (repatriacija) vojnih ujetnikov iz Azije. V tem pogledu bo v predavanju predstavljeno ujetništvo avstro-ogrskih mornarjev jugoslovanskega porekla na Japonskem v času prve svetovne vojne. Približno osemdeset mornarjev slovenskega in hrvaškega rodu je kot del posadke staroavstrijskega rušilca Kaiserin Elisabeth preživelo več kot pet let v ujetništvu v taborišču Aonogahara blizu današnjega mesta Kobe. Skozi predavanje bodo orisane zgodovinske okoliščine, ki so mornarje privedle na Japonsko, njihovo življenje v taborišču ter njihov povratek domov po koncu vojne.