Napredne tehnike rudarjenja podatkov z aplikacijami v biomedicini