Fundacija

Dvaindvajset let v življenju univerze ponavadi ne pomeni veliko. V primeru Univerze v Novi Gorici pa je to obdobje, v katerem je iz vizije o univerzi na Severnem Primorskem, ki jo je delilo le nekaj zagnanih posameznikov, zrasla uveljavljena in mednarodno priznana visokošolska ustanova s sodobnimi študijskimi programi in bogato raziskovalno dejavnostjo.

Univerza v Novi Gorici se hitro širi in razvija ter neprestano skrbi za dvig kakovosti tako raziskovalnega kot izobraževalnega dela. Če je bilo na začetku dovolj, da so ljudje, ki so verjeli v našo univerzo, s svojim znanjem, trudom in velikokrat tudi prostovoljnim delom skrbeli za to, da je delo na Univerzi v Novi Gorici lahko nemoteno potekalo, pa zaradi razvoja in širitve ustanove danes to ni več tako.

Prav to je bil eden od razlogov za ustanovitev Fundacije Univerze v Novi Gorici, katere osnovni cilj je zagotavljati denarno in drugo podporo delovanju in nadaljnjemu razvoju Univerze v Novi Gorici.

Zavedamo se, da smo si zastavili zahtevno nalogo. Uspešno jo lahko izpeljemo le s pomočjo ljudi in podjetij, ki tako kot mi verjamejo v našo ustanovo in podpirajo razvoj vrhunskega visokega šolstva v Sloveniji. Če tudi vi podpirate naše cilje, vas vabimo, da se nam pridružite in kot donator pristopite k Fundaciji Univerze v Novi Gorici. Brez donatorjev, bomo veliko težje uresničevali zastavljene cilje.


Fundacija Univerze v Novi Gorici
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

T: 05 6205 827
E: info.fung@ung.si