Fundacija

Članstvo in ugodnosti v fundaciji

Fundacija zagotavlja svojim članom (velja za fizične in pravne osebe), glede na vplačane vloge in donacije, številne prednosti in ugodnosti, ki se razlikujejo glede na vrsto članstva:

Poleg navedenih vrst članstva lahko Fundacija s soglasjem ustanovitelja določi tudi druge, nove vrste članstva ter posebej za te vrste članstva določi tudi posebne ugodnosti.

Večkratne vloge in donacije pravnih in fizičnih oseb se v času pridobljenega članstva seštevajo, s čimer se omogoči članom prehod v višji razred članstva v Fundaciji. Članstvo v Fundaciji časovno ni omejeno.

Vsak član lahko poleg svojih uveljavi tudi vse prednosti in ugodnosti, ki so določene za članstvo, ki je uvrščeno nižje od njegovega članstva.

Ugodnosti in načini promocije donatorjev so natančno določeni v statutu Fundacije.

Pogoji za pridobitev članstva za pravne osebe
Pogoji za pridobitev članstva za fizične osebe